Perubahan Iklim

PIN

PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim adalah suatu bentuk ancaman global yang kritikal kerana ianya menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem terhadap jaminan sumber air dan kelangsungan bekalan makanan. Ini adalah kerana perubahan iklim memberi kesan terhadap pertanian, kesihatan, bekalan air dan infrastruktur sejurus itu menggugat kehidupan manusia, spesis haiwanan[…]