PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim adalah suatu bentuk ancaman global yang kritikal kerana ianya menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem terhadap jaminan sumber air dan kelangsungan bekalan makanan. Ini adalah kerana[…]